BalkansPress

Dobro došli!

Razloga je, naravno, mnogo više, mi vam prenosimo samo sa najsnažnijim argumentima.

1. Zdravstvene posledice po ljude koji koriste hranu od GMO

Dilema oko posledica upotrebe hrane sa GMO više nema. Nauka je dokazala da GMO kroz hranu kod korisnika izazivaju 65 najtežih bolesti, od malignih, do, po narod najpogubnije posledice, sterilnosti. Srbija već sada zbog illegal uvoza i uzgoja GM kultura ima, po zvaničnoj statistici, 350.000 bračnih parova koji imaju problema sa začećem svog potomstva, što znači realno i preko pola miliona. Fotografije pacova izobličenih od tumora i degenerisanog legla obišle su svet.

Posle DVOGODIŠNjEG ispitivanja upotrebe hrane od GMO koje je sproveo Žil Erik Seralini sa Kaen univerziteta u Francuskoj sa svojim timom istraživača, kontroverzi, ako ih je uopšte i bilo, više nema. Ko se danas zalaže za GMO i tvrdi da nisu opasni predstavlja beskrupuloznog lobistu monstruoznih biotehnoloških kompanija.

Zato se njihova zalaganja moraju nazvati pravim imenom, sprovođenjem genocida nad stanovništvom Srbije i zločinom protiv sopstvenog naroda.

{adselite}2. Nekontrolisano zagađenje prirode sa nesagledivim posledicama

GMO predstavljaju veštački život, veštačku mešavinu gena životinjskih, biljnih, bakterijskih vrsta i različitih virusa što se u prirodi nikada neće moći samo po sebi stvoriti kao posebna vrsta. Oni menjaju prirodu, nekontrolisano se šire vetrom, insektima, vodom i niko na svetu ne može niti da nasluti kakve su sve posledice moguće po živi svet i prirodu.

Promene u prirodi nastale širenjem GMO su ireverzibilne, odnosno nepopravljive! Menjati prirodni kȏd planete Zemlje ravno je preuzimanju uloge Boga ili Tvorca, već kako ko hoće da ga nazove, i time se ugrožava ne samo čovečanstvo, nego i priroda i planeta Zemlja u celini. Na to niko nema pravo, ulog je jednostavno rečeno, preveliki da bi neodgovornim političarima dozvolili kockanje sa opstankom srpskog naroda i Srbije kao države.

3. Pretvaranje plodnih oranica u pustinju

Upotreba GM kultura zahteva i upotrebu najopasnijih hemijskih sredstava koja truju zemljište i u određenom roku pretvaraju plodno tlo u pustinju na kome ništa više ne može da raste. Vreme raspada totalnog herbicida pod imenom Raundap u zemljištu je 22 godine, a svake godine se mora izdašno prskati protiv korova, jer prskanje prežive samo kulture sa GMO, zato se ne mora okopavati i prividno donosi uštede proizvođaču. U određenom trenutku nakupljenu koncentraciju herbicida ne može da podnese niti kultura sa GMO zbog čega je i vršeno prskanje otrovima. Sledstvena posledica nakupljenih otrova u zemljištu je da plodne oranice postaju mrtvo zemljište bez ičeg živog u njemu ili na njemu. Pustinje u Brazilu i Argentini najbolje svedoče o tome.

Pored toga, ti opasni herbicidi dospeli u organizam čoveka kroz vodu i hranu imaju mutageno dejstvo na čoveka i praktično se posledice mogu nazvati vivo eksperimentima nad stanovništvom, jer niko ne može da nasluti konačne posledice primene opasne hemije u prirodi (pojava superkorova otpornog i na navedeni najjači herbicid) i na ljude (fizički izmenjena novorođenčad; sa ribljim repovima umesto ušiju, sa morskim krastavcem umesto nosa i sa žabljim očima, na primer). Fotografije dece zatrovane ili rođene pod dejstvom navedenih hemijskih sredstava koje kruže internetom dovoljno upečatljivo govore o tome.

4. Pretvaranje Srbije u ekonomskog zavisnika od stranih biotehnoloških kompanija

Kada se jednom krene u uzgoj kultura od GMO, povratka nema, kako zbog upotrebe enormne količine hemijskih sredstva koje zagade zemlju zbog kojih se prirodne kulture više nikad neće moći uzgajati na površinama gde se započne sa GMO, tako i zbog odsustva plodoreda, jer se mora uvek iznova i iznova nastavljati kupovina i uzgoj samo semena od GMO od iste kompanije sve dok plodne oranice ne pretvorimo u pustinje, a poljoprivrednike u prosjake.

Ekonomska računica je precizna, u milion evra se može izračunati novi, nametnuti, a nepotrebni izdatak za poljoprivrednu proizvodnju, a šteta u poljoprivredi zbog gubitka obradivih površina bi bila neprocenjiva.

5. Pitanje nacionalne bezbednosti zbog upotrebe GMO

Ali strašnije od ekonomske zavisnosti predstavlja nacionalna zavisnost, jer pitanje upotrebe kultura od GMO duboko zadire u pitanje nacionalne bezbednosti svake države, što može da ima dalekosežne tragične posledice po opstanak naroda i države, kako zbog opštih zdravstvenih posledica po vojno sposobne građane, još više zbog potpune ekonomske zavisnosti prema stranim kompanijama i zemlji.

*U provinciji Chaco (Argentina), deca imaju četiri puta veće šanse roditi se s jezivim urođenim deformacijama koje su posledica biotehnologije koja se drastično širi u argentinskoj poljoprivredi

6. Ekonomska šteta i gubitak resursa budućnosti

Legalizacijom GMO u Srbiji bi došlo do gašenja domaćih semenarskih instituta, prihoda od prozvodnje domaćih semenskih kultura, gašenja radnih mesta i sledstvenih posledica u čitavom lancu privređivanja i međuzavisnosti, što je više puta obrazlagao i iznosio ugledni agroekonomista, prof. dr Miladin Ševarlić sa Univerziteta u Beogradu. Po njegovoj računici, samo neposredna šteta ili gubitak po Srbiju bi iznosila oko 500 miliona evra od legalizacije samo dve GMO kulture, soje i kukuruza, pored drugih negativnih ekonomskih posledica, kao što bi bio gubitak oko 5.000 radnih mesta u poljoprivredi i domaćim semenarskim institucijama.

Pored toga, svake godine bi Srbija morala da plaća više od 200 miliona evra za druga semena GMO kultura, jer se ne može sejati sopstveno seme. Takav luksuz odricanja od stotina miliona evra teško da bi normalan čovek mogao da razume, ali tek kada se shvati da je to dobijeni zadatak ovih, krađom izbora, dovedenih političara, može da se razume ta doslednost u uništavanju svega što je vredno u Srbiji i što može pomoći opstanku naroda.

7. Gubitak izvoznih mogućnosti na jedino otvoreno i neograničeno tržište hrane

Vezano za prethodni razlog je i ne manje važan razlog gubitak bescarinskog ruskog tržišta za sve poljoprivredne kulture i životne namirnice koje Srbija izvozi i može da izvozi u budućnosti na neograničeno bescarinsko rusko tržište. Sa stanovišta prekida izvoza na bescarinsko rusko tržište, legalizacija GMO predstavlja zapravo ekonomsko samoubistvo, a svaki pokušaj legalizacije GMO zlonamernim namerama prekida ekonomskih veza i udaljavanja Srbije od Ruske Federacije, što je pokušano i opstrukcijom izgradnje gasovoda Južni tok, uvlačenjem Srbije u EU i NATO itd. Zato je namera legalizacije GMO praktično sečenje grane na kojoj Srbija opstojava, jer poljoprivreda i ovakva kakva je danas puni budžet Srbije sa 40% prihoda.

Totalnom zabranom, ali i apsolutnim sprovođenjem te deklarisane zabrane uvoza, uzgoja i komercijalnog prometa proizvoda od GMO, okretanjem poljoprivrede proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane i finalnoj preradi i proizvodnji hrane, Srbija bi ekonomski toliko ojačala kao da ima naftu za izvoz u neograničenim količinama.

 

 

8. Potpuno uništenje poljoprivrede uvozom proizvoda od GMO po damping cenama

Legalizacija GMO u Srbiji bi otvorila vrata pravoj poplavi uvoza proizvoda od GMO po dampinškim cenama, jer evropske zemlje daju višestruko veće subvencije svojim poljoprivrednim proizvođačima od Vlade Srbije, pa proizvođači u Srbiji nikad ne bi mogli biti konkurentni stranim proizvođačima. Sledstveno tome, poljoprivreda Srbije bi se u celosti urušila, seljaci osiromašili, svoju zemlju bi prodali da prežive i postali bi nadničari na (nekad) sopstvenoj zemlji. To bi bilo više od ekonomskog samoubistva, to bi bila smrtna presuda stanovništvu Srbije koje živi od poljoprivrede.

9. Uništenje pčelarstva i umanjenje prinosa od poljoprivrede zbog nestanka pčela i insekata

Legalizacijom GMO u potpunosti bi bilo uništeno i pčelarstvo zbog prateće hemije koje se i sada koristi na prirodnim kulturama zbog neobrazovanosti proizvođača, nesvesnih štete koju nanose i sebi i prirodi.
Sada u pčelarstvu ima hleb oko 80.000 ljudi, što je manji deo u odnosu na preko milion radnika koji su zbog privatizacije ostali bez posla, ali nestanak pčela i sledstveno tome, gašenje pčelarstva, prouzrokovalo bi smanjenje prinosa u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu najmanje za 10% što zbirno gledano predstavlja ekonomsku štetu koja se ne bi smela zanemariti. Po starom verovanju naroda u Srbiji, posle nestanka pčela na red za nestajanje sa lica zemlje dolaze ljudi.

*Bivši radnik plantaže Fabian Tomasi: "Pripremao sam milione litara otrova, bez ikakve zaštite, bez rukavica, bez maske ili posebne odeće, ništa nisam znao. Tek sam kasnije saznao što sam sebi učinio kada sam otišao kod lekara"

10. Otimanje zemlje po osnovu širenja polena na zdrave kulture sudskim sporovima

Oprobani metod otimanje zemlje i širenja kultura od GMO u SAD je prirodno zagađenje površina pod zdravim kulturama putem polena kultura od GMO koje se prenose vetrom i insektima. Sledi sudski spor zbog neovlašćenog korišćenja semena (zaštićenog patenta) bioinženjerske kompanije i zahtev za enornmnom odštetom koju bi malo koji seljak u Srbiji mogao platiti zbog čega će mu biti oduzeta zemlja.

Iz pouzdanih izvora saznajemo, O ČEMU SMO VEĆ OBAVESTILI JAVNOST, da su ove godine inspekcijski organi tako revnosno zapisivali proizvođače kultura od GMO, umesto da su ih kažnjavali i uništavali useve, upravo zato što su nalogodavci uvereni da će Srbija pod njihovim pritiskom legalizovati GMO i da će moći pokrenuti sudske sporove protiv, sada ilegalnih, proizvođača GM kultura sa odštetnim zahtevima.

Po opisanom scenariju ugroženi će biti i proizvođači kultura od GMO i oni koji gaje prirodne ili hibridne kulture, jer će im parcele biti zagađene GM polenom prenesenog vetrom i insektima i izložiti ih sudskom progonu sa odštetnim zahtevom. Upozoravaju se poljoprivrednici i celokupna javnost, ovo nije samo moguć scenario, nego praksa iz sveta, posebno u SAD. Ako neko može da pomisli da se naše pravosuđe može odupreti takvoj kriminalnoj praksi sutra u Srbiji, onda samo neka pogleda stranice novina sa crnom hronikom da se uveri da je naše pravosuđe zapravo servis organizovanog kriminala.

Bilo koji pojedinačno naveden razlog dovoljan je sam po sebi da građani Srbije izađu na ulice i svim raspoloživim sredstvima obore ovu interesnu grupu koja je krađom i falsifikovanjem izbora uzurpirala vlast u Srbiji da bi radila protiv budućnosti naroda i države.

Ne budemo li uspeli da sprečimo legalizaciju GMO, zapravo legalizaciju genocida, ponavljam, svim raspoloživim sredstvima, neka nam je Bog u pomoći.

(Izvor: vaseljenska.com / Nikola Aleksić)

 

Scroll to top