BalkansPress

Dobro došli!

Dva lovca su u šumi i jedan od njih se iznenada sruši na zemlju. Budući da ne diše, njegov prijatelj pozove hitnu pomoć.

– Prijatelj mi je mrtav! Šta da radim? – pita on, a operater mu odgovora: 

– Smirite se, gospodine. Mogu vam pomoći, samo polako. Prvo se uverite da je zaista mrtav. 

Zatim nastupa tišina nakon koje se čuje glasan pucanj. Lovac ponovo uze telefon i kaže: 

– OK i šta sada?

Scroll to top