BalkansPress

Dobro došli!

Rezultati nekoliko ranijih istraživnja ukazivali su na to da pušenje marihuane utiče na fizičke promene na mozgu i to na promene oblika i gustine. Međutim, to je bila samo pretpostavka i nije bio poznat mehanizam, niti tačan uzrok.

Sprovedeno je novo istraživanje s drugačijim eksperimentalnim dizajnom, a rezultati su pokazali da svakodnevno pušenje marihuane ne utiče ni na oblik ni na gustinu onih regija mozga koje su posmatrali. Dakle, mozak se fizički ne menja zbog konzumiranja marihuane, ni kod odraslih ni kod adolescenata.

 

 

 

Budući da vlada trend prihvatanja marihuane, važno je temeljno ispitati sve rizike u vezi s ovom biljkom, kako bi eventualnu legalizaciju mogli da utemeljimo na naučnim dokazima.

Prethodne studije pokazivale su različite rezultate koji su varirali od istraživanja do istraživanja. Neka su čak tvrdila i da upotreba marihuane smanjuje moždanu masu ili da smanjuje koeficijent inteligencije, ali nijedno od njih nije bilo dobro kontrolisano, tako da su na rezultate mogli uticati različiti faktori.

Da bi se saznala prava istina, naučnici su dizajnirali jednu dobro kontrolisanu studiju, koja je ispitala efekte svakodnevnog korišćenja marihuane na mozak, kako kod odraslih tako i kod adolescenata.

Konkretno, studija se sastojala u tome da se uporede mozgovi korisnika marihuane i onih koji ne koriste. Posmatrane su brojne različite regije mozga koje su bile aktuelne i u drugim istraživanjima – amigdala, hipokampus, mali mozak i druge.

U istraživanju je učestvovalo 58 odraslih ispitanika, 29 korisnika marihuane i 29 onih koji ne koriste, kao i 100 adolescenata, takođe 50 korisnika i 50 onih koji ne koriste. Ono što je važno je da su naučnici uzeli u obzir i druge faktore koji bi mogli da utiču na mozak – starost, depresija, upotreba duvana i alkohola.

Nakon skeniranja mozga svih učesnika i sprovođenja statističkih analiza, nije pronađena nikakva razlika u masi obliku ili gustini moždanog tkiva u posmatranim regijama.

Naravno, i ovo istraživanje ima svoja ograničenja. Nisu uzeti u obzir socioekonomski faktori, istorija konzumiranja marihuane i mnogi drugi, ali je svakako obimnije i preciznije od prethodnih.

(Izvor: Telegraf.rs / IFLS)

 

 

 

Scroll to top