BalkansPress

Dobro došli!

Velika Albanija, u kojoj će biti Kosovo, nije nešto što lebdi u vazduhu, već će za pet godina postati realnost za Srbiju.

Tako će početi totalna albanizacija balkanskog prostora, a za srpski narod period od narednih 25 godina predstavlja mračnu perspektivu, rekla je u intervjuu Anja Filimonova, naučni saradnik Instituta za slovenske studije Ruske akademije nauka i glavna urednica internet portala „Fond strateške kulture na srpskom“.

– Projekat velike Albanije dobio je nekakav novi impuls. Izgleda da je Zapad prošao prvu fazu, ona je završena 2008. godine, proglašenjem nezavisnosti Kosova, a sada je faza učvršćivanja takozvane „nezavisnosti“ i širenja na region. To očigledno ide na nekoliko nivoa i u nekoliko pravaca. Na primeru juga Srbije, odnosno opština Preševo, Bujanovac i Medveđa vidimo kako se polako ali sigurno događa to učvršćivanje.

 

Da li to treba da brine Srbiju?

Ono što bi trebalo da brine državni aparat Srbije jeste učvršćivanje koje može da se odigra putem povezivanja sa obrazovnim sistemom Albanije i Kosova, uključujući i jug Srbije, gde se takođe obrazuju neki programi nalik onima u Albaniji i na Kosovu.

Znači, sada je posebno ugrožen jug Srbije. Postoje i ekonomski projekti kojima se jug Srbije povezuje sa Prištinom, a to uključuje i zajednička zasedanja lokalnih uprava sa činovnicima takozvane „Republike Kosovo“. Projekat velike Albanije ostvaruje se i putem povezivanja Kosova i Albanije, što pokazuje i svečano otvaranje auto-puta. Granice između Albanije i Kosova zapravo ne postoje. Samo je pitanje vremena kada će Albanija i teritorija takozvane „Republike Kosova“ biti ujedinjene. Ostaje da se vidi da li će to biti i formalizovano, ali će se to faktički dogoditi.

 

Ko spolja gura projekat velike Albanije?

Svi mi znamo da srpska policija nema nikakav pristup Velikom Trnovcu, koji je “čvor” za narkotike. Tu je reč o kriminalizaciji srpskog prostora i deo projekta velike Albanije. Nije uzalud Zapad stvarao ovu zonu devijantnog kriminala, haosa i užasa. Oni imaju veliki novac i instrumente, pa samo jaka država može da se tome suprotstavi. Zapad insistira da država mora da bude slaba. Samo jaka država će eliminisati sve ove opasnosti sa kojima se suočava Srbija. Dakle, velika Albanija zajedno sa Kosovom nije nešto što lebdi u vazduhu, već će za pet godina postati realnost za Srbiju. Tako će početi totalna albanizacija balkanskog prostora. Za srpski narod period od narednih 25 godina predstavlja mračnu perspektivu, što je posledica ne samo politike Zapada već i unutrašnje srpske politike koja dozvoljava donošenje zakona o nacionalnim manjima koji su pogubni.

Scroll to top