Student je pao na ispitu iz logike, a razgovor sa profesorom tom prilikom nije mogao ni da sanja.

*Student: Vi me kažnjavate, a razumete li uopšte nešto o tome?

*Profesor: Naravno, inače ne bih bio profesor.

*Student: OK, pitaću vas nešto?! Ako znate tačan odgovor, oborite me i odlazim, ali ako ne znate odgovor, daćete mi šesticu.

*Profesor (nakon kraćeg razmišljanja): OK, prihvatam! 

*Student: Šta je legalno (zakonito), a nije logično; šta je logično, a nije legalno; i šta nije ni logično ni legalno?

Profesor je dugo razmišljao, ali nije našao pravi odgovor i dao je studentu šesticu. Nakon toga ga je pitao za odgovor.

Student odmah odgovori: Vi imate 53 godine i oženjeni ste jednom 23-godišnjakinjom; to je legalno, ali nije logično. Vaša žena ima 24-godišnjaka za ljubavnika, što je logično, ali nije legalno. Vi dajete šesticu ljubavniku vaše žene, iako je trebalo da padne na ispitu, što nije ni logično, ni legalno.

Scroll to top