Mogućnosti je pregršt, a na državi je da odluči da li će baš sve iskoristiti. Tako bi se moglo sumirati razjašnjenje da li su pored frilensera i gastarbajteri dužni da plaćaju porez u domovini.

Činjenica da su rezidenti Srbije, naše radnike na privremenom radu u inostranstvu čini i srpskim poreskim obveznicima. Pojedini poreski savetnici objašnjavaju da to verovatno, ipak, nije namera države. Ostaje da se čuje i stav nadležnih.

Poreznici su rešili nedavno i pomalo nenadano da uberu prihode od naših građana koji, preko interneta, zarađuju od klijenata u inostranstvu. Frilenseri, striktno tumačeći zakon, poručili su da su iste namete dužni da plate i gastarbajteri, oni koji imaju prebivalište ili stan i porodicu u Srbiji. To potvrđuje i poreski savetnik Milan Trbojević:

- Poreze i doprinose moguće je plaćati po osnovu autorskog ugovora ili ostalih prihoda, a potencijalno, zavisno od visine prihoda, i godišnji porez na dohodak građana. Naši građani koji rade u inostranstvu mogu biti oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak građana ili dela tog poreza ovde, ukoliko je u zemlji gde žive plaćen porez na njihovu platu, a Srbija sa tom zemljom ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. No i tada, doprinosa za socijalno osiguranje ne mogu da se oslobode i dužni su da ih plate u obe zemlje.

 

BEZ POREZA NA ROĐAČKE DOZNAKE

Pitanje je i da li će poreznici naplatiti državni deo i od doznaka koje primaju naši građani. Češljajući račune, u potrazi sa uplatama frilenserima, neminovno će se videti i ove uplate iz inostranstva.

- Kada vide da uplata stiže od pravnog lica, jasno je da je reč o isplati zarade - objašnjava poreski savetnik Aleksandra Vasić. - Kada je reč o doznakama, one stižu od građana i to našeg porekla. One su poput poklona i ako bi se oporezovale, to je stopa od 2,5 odsto, 1,5 odsto u drugom naslednom redu, dok se u prvom naslendom redu ne plaća porez. Ostaje pitanje kako bi se dokazivalo da je reč o pomoći rođaka.

Nisu svi uvereni da će i država zakon baš ovako tumačiti. Kako objašnjava poreski savetnik Đerđ Pap, koji je i potpredsednik UO Udruženja poreskih savetnika Srbije, to jeste tačno, ali ne veruje da je to namera nadležnih:

- Formalno, i gastarbajteri su obveznici, jer su rezidenti Srbije i tumačenje kolege je tačno. Mislim da nije namera države da oporezuje one kojima se isplaćuje plata u inostranstvu i koji tamo borave. Opredeljenje je da se oporezuju oni kojima uplate stižu u Srbiju. I kada bi želeli da oporezuju gastarbajtere, pitanje je kako bi utvrdili njihova primanja, jer ona ležu u inostranstvu. Praktično bi mogli da se oporezuju i građani koji rade u inostranstvu, ali ostaje da država izjavi šta želi.

Scroll to top