BalkansPress

Dobro došli!

Na prostoru 50 kilometara dužine i 10 kilometara širine na planini Fruška gora, smešteno je šesnaest srpskih pravoslavnih manastira, od kojih je većina uspostavljena kao živeća. Ova jedinstvena kulturno-istorijska celina utvrđena je za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju 1990. godine,a predložena je za upis na listu svetske baštine UNESKO-a.

1. Manastir Đipša ili Divša

Manastirska crkva posvećena je Svetom Nikoli. Predanje kaže da je Manastir Đipšu sazidao despot Jovan Branković krajem 15. veka.

divša

 

2. Manastir Kuveždin

Manastirska crkva posvećena je Svetom Savi i Svetom Simeonu, dok je manastirska slava Preobraženje. Prema predanju, manastir je osnovao poslednji srpski despot, despot Stefan Štiljanović 1520. godine.

kuveždin

 *Manastir Kuveždin pre obnove

3. Manastir Šišatovac

U početku se manastir zvao Remetica ili Remetski manastir i posvećen je bio Sv. Nikoli. Prema „Svitku zaveštalnom“ monasi manastira Žiča predvođeni svojim igumanom Teofanom početkom 16. veka pobegli su od turskog zuluma u Srem i tu su našli malu staru crkvicu posvećenu sv. Nikoli.

sisatovac

4. Manastir Jazak 

Pre sadašnjeg postojao je Stari Jazak koji je bio posvećen Vavedenju. Ktitor Starog Jazka bio je Despot Jovan Branković u 15 veku.

jazak

 

5. Manastir Vrdnik

Poznat i kao Mala Ravanica, jedan je od najznačajnijih manastira na Fruškoj gori. Manastirska crkva posvećena je prazniku Vaznesenja Hristovog.

vrdnik

6. Manastir Staro Hopovo

Manastirska crkva je posvećena sv. Pantelejmonu. Prema predanju manastir je osnovao despot Đorđe Branković krajem 15. veka, a prvi zapis o manastiru je iz 1545-46.

staro hopovo

7. Manastir Krušedol

Manastirska crkva je posvećena prazniku Blagoveštenja. Manastir je osnovao Sveti Maksim sa svojom majkom Angelinom, uz pomoć vlaškog vojvode Jovana Njagoja, između 1509. i 1516.

krušedol

 

8. Mala Remeta

Na središnjem delu Fruške Gore kod mesta Mala Rremeta u tišini i zelenilu nalazi se ovaj zasigurno najmanji a možda i najlepši fruškogorski manastir.Do njega se dolazi iz Vrdnika do centra Jazka gde je oznaka na desno,prođe se celo selo i na izlasku se skrene desno pre uzbrdice i pravo do manastira. Prema predanju manastir je osnovao “sremski kralj” Dragutin. Najstariji podaci o Maloj Remeti ili Remetici sačuvani su u turskim zemljišnim knjigama iz 1545 god.Turci su manastir spalili i opustošili. Godine 1679, Arsenije Čarnojević dozvolio je monasima manastira Rače da se nasele u Malu Remetu i da je obnove.

mala remeta

9. Grgeteg

Između Beograda i Novog Sada, sedam km od Iriga na padinama Fruške Gore nalazi se manastir Grgeteg. Do manastira se dolazi iz manastira Krušedol putem uzbrdo do oznake desno i odatle ima oko 4 km lošeg puta do manastira. Prođe se beli krst i stari đeram i dolazi do kapije. Po legendi manastir je podigao despot Vuk Grgurević u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni, da bi tu smestio svog slepog oca Grgura Brankovića (hilandarskog monaha Germana). Podignut je negde između 1459-1521 (pre turskog osvajanja Srema).

grgeteg

10. Beočin

Na severnim padinama Fruške Gore u Beočinu nalazi se ovaj manastir čiji je osnivač nepoznat. Prvi pisani podaci su iz turskih izvora 1566 god. Manastir je očigledno bio pljačkan i opustošen jer 1697 god. Patrijarh Arsenije III Čarnojević daje dozvolu monasima manastira Rače na Drini da se nasele i obnove manastir Otada potiče čuveno patrijarhovo “Otvoreno pismo” koje je on u Tabanu dao račanskim monasima. Posle te obnove ponovo je stradao u Austrisko-Turskim ratovima da bi današnji izgled dobio 1731 god. a izgradio ga je ktitor Milivoje Milaković iz Futoga.

beočin

Scroll to top