Imao otac sedam sinova i na samrti ih sve okupi i reče im:

- Uzmite svi po jedan štap i pokušajte ga slomiti!

Svaki sin slomi svoj štap bez muke.

- A sada mi dajte tih sedam štapova.

Otac zaveza svih sedam štapova kanapom i reče:

 

- A sada da vidim ko će ovo slomiti!

Svaki sin pokuša da slomi sedam štapova povezanih zajedno, ali ni jednom to nije uspelo.

- Zapamtite pouku, reče otac - Budete li zajedno, niko vam ništa neće moći!

Ubrzo zatim, otac je i umro.

Nakon sahrane braća svratiše u krčmu.

Svima koje su zatekli objašnjavali su kako im je otac bio mudar i nudili da pokušaju da slome sedam štapova povezanih zajedno. Nikome to nije uspelo.

Dozlogrdilo to krčmaru, te on uze štapove, razveza kanap i slomi svaki štap jedan po jedan.

- Imam i ja pouku - reče krčmar.

- Nije snaga štapova u tome što su jedan uz drugoga, već u kanapu koji ih drži zajedno.

Scroll to top