Bilo jednom jedno dete koje se pripremalo za dolazak na svet. Jednog dana ono upita Boga:

„Gospode, rekli su mi da ćeš me sutra poslati na svet, a ja sam tako sitan i nemoćan, kako ću živeti tamo?“

Bog mu odgovori: „Od svih anđela ja sam izabrao jednog samo za tebe. On će te čekati i štititi. Svaki će ti dan pevati i smešiti se. Osećaćeš njegovu beskrajnu ljubav i biti srećan.

„Dobro, ali kako ću razumeti kad mi nešto kaže kad ne znam njihov jezik“ – upita dete.

„Anđeo će ti govoriti najlepše i najslađe reči koje ćeš moći čuti na svetu, pažljivos ljubavlju naučiće te da pričaš.“

 

„Čuo sam da na Zemlji ima puno loših ljudi. Ko će me štititi?“ – zabrinuto nastavi dete.

Bog se nasmeši i reče: „Tvoj će te anđeo uvek štititi pa bilo to i po cenu vlastitog života.“

Dete pogleda u Boga i molećivim glasom reče: „Ali ja sam tako tužan što te više neću videti.“

„Tvoj će ti anđeo uvek pričati o meni i naučiće te putevima koji vode do mene.

Tada nastade tišina i glasovi sa Zemlje dopreše do njega. Dete shvati da treba poći pa postavi poslednje pitanje.

„Gospode, ako sad moram ići reci mi, molim te, kako se zove moj anđeo?“

Bog se nasmeši i reče: „Nije važno kako se zove, ti ćeš ga zvati MAMA …“

 

Scroll to top