BalkansPress

Dobro došli!

Dva muškarca su posetila svetog čoveka želeći da ga upitaju za savet.

– Zgrešili smo i savest nam je uznemirena. Možeš li nam reći šta nam je činiti kako bi nam bilo oprošteno i kako više ne bismo grešili? – upitaše ga.

– Kažite mi svoje grehe – reče im sveti čovek.

– Učinio sam jedan veliki greh – odgovori prvi muškarac.

– A ti? – upita sveti čovek drugog muškarca.

– Ah! – odgovori ovaj – Ja sam počinio više loših stvari, ali su tako male da, jednostavno, nisu značajne.

 

Pobožni je čovek dugo razmišljao.

– Evo što morate uraditi – konačno reče. – Pođite i za svaki greh koji ste počinili donesite kamen.

Muškarci su otišli. Prvi se brzo vratio sa izuzetno teškim kamenom, tako velikim da ga je jedva nosio. Stavi ga pred svetog čoveka. Nakon dugog vremena stiže drugi muškarac noseći bez napora vreću kamenčića. I on ih stavi pred svetog čoveka.

– Sada – reče sveti čovek – uzmite kamenje i vratite ga tamo odakle ste ga uzeli.

Prvi muškarac uze svoj kamen i vrati ga na mesto odakle ga je uzeo. Drugi se seti mesta gde je uzeo tek nekoliko kamenčića, a odakle je uzeo ostale nije se mogao setiti. Vrati se za nekoliko trenutaka i reče da mu je ta zadatak nemoguć.

– Moraš znati, sinko moj, da su gresi kao kamenje. Što je čovek teže zgrešio, to dublje shvata težinu greha, a kad se iskreno pokaje, tada mu je i oprošteno. Ako čovek ponavlja manje grehe, ne oseća posebnu krivicu pa mu zato nije žao i ostaje grešnik. Sada vidiš koliko je zaista važno kloniti se kako malih tako i velikih grehova.

Scroll to top