BalkansPress

Dobro došli!

Možete li vi?

Ovaj test se smatra najkraćim testom inteligencije, a većina ljudi pogrešno odgovori na bar jedno pitanje, dok trećina ne može da nađe rešenje ni za jedno pitanje.

 

Ovaj test je prvi opisao psiholog Šejn Frederick 2005. godine, povezao ga je s inteligencijom i raznim merenjima rasuđivanja. Na uzorku od 3428 ljudi, trećina (33 posto) je pogrešno odgovorila na sva pitanja. Većina ispitanih, njih 83 posto, odgovorila je pogrešno na najmanje jedno pitanje. Među njima su bili i visoko obrazovani ljudi.

Ljudi koji odgovore tačno smatraju se izuzetno inteligentim, a u obzir se uzima i brzina davanja odgovora.

Da li ste pogodili odgovore?

*Foto: Pixabay

Ovo su pitanja:

1. Palica i lopta koštaju ukupno 1.10 dolara. Palica košta 1 dolara više od lopte. Koliko košta lopta?

2. Ako 5 mašina za 5 minuta napravi 5 predmeta, koliko vremena treba da 100 mašina napravi 100 predmeta?

3. Na jezeru su lokvanji. Svakog dana, veličina lokvanja koji prekrivaju jezero se povećava dvostruko. Ako je potrebno 48 dana da lkvanji prekriju celo jezero, koliko vremena treba da prekriju polovinu?

 

Da li ste pogodili odgovore?

Ovo su rešenja:

1. U ovom slučaju tačan odgovor je 5 centi, ne 10 kako većina ljudi odgovori. Palica stoji 1.05 dolara, a lopta 5 centi - to zajedno daje 1.10 dolara.

Studija sprovedena na Prinstonu je otkrila da ljudi koji su odgovorili 10 centi zapravo imaju problema sa strpljenjem - nestrpljiviji su od onih koji su odgovorili tačno.

2. Tačan odgovor na ovo pitanje je - 5 minuta. U pitanju je jasno da jednom stroju treba pet minuta da napravi jedan predmet. Tako će i 100 mašina posao obaviti u 5 minuta.

3. Ako ste odgovorili - 47 dana - tada se možete pohvaliti izraženijom inteligencijom jer mnogi su rekli 24, što je pogrešno.

Ako se površina jezera koja je prekrivena lokvanjima udvostručuje svakoga dana, tada je potreban jedan dan da bi od polovine jezera, celo postalo prekriveno lokvanjima.

(BalkansPress / 24sata.hr)

Scroll to top