Ukoliko niste podizali dividende koje ste dobili kao vlasnici besplatnih akcija, i ako akcije koje ste do sada dobili niste prodavali, na računu u "Pošti" imate blizu 8.000 dinara.

Akcije

Ukupna jučerašnja, tržišna vrednost besplatnih akcija koje je svaki građanin dobio od NIS-a i Aerodroma “Nikola Tesla”, pod uslovom da ih nije prodao, iznosila je 4.064 dinara. Ako se tom iznosu dodaju i dividende koje su ova dva preduzeća uplaćivala onima koji na njih imaju pravo, iznos akcija i dividendi je ukupno oko 5.000 dinara.

Kako za “Blic” kažu na Beogradskoj berzi, jučerašnja cena na zatvaranju akcija NIS-a bila je 595 dinara po akciji a Aerodroma “Nikola Tesla” 1.089 dinara po akciji.

 

- Kako su po Zakonu svi građani koji su ostvarili pravo na besplatne akcije do sada dobili pet akcija NIS-a i jednu akciju “Aerodroma”, ukupna jučerašnja tržišna vrednost imovine svakog od njih po ovom osnovu iznosila je 4.064 dinara. Građani po Zakonu imaju pravo i na akcije Akcionarskog fonda i “Telekoma Srbija”, ali one još nisu uključene na Beogradsku berzu zbog čega nemaju tržišnu cenu, i sa njima nije moguće trgovati - kaže Natalija Nedeljković sa Beogradske berze.

Oko 4,8 miliona građana Srbije dobilo je 2010. godine po 1.700 dinara iz Privatizacionog registra (fond u koji se slivao novac od privatizacija). Ovaj novac država je tada uplatila na njihove račune u Poštanskoj štedionici, na koji je u međuvremenu uplaćivan i novac od dividendi “NIS” i Aerodroma “Nikola Tesla”.

Dividende

Pored besplatnih akcija, kompanije NIS i “Aerodrom” su u proteklih nekoliko godina isplaćivale i dividende iz dobiti poslovanja, i one danas iznose ukupno oko 1.150 dinara. Dividende isplaćuje i “Telekom Srbija”, od koga svaki građanin ima po 31 akciju. Od 2014. do danas po tom osnovu na njihovim računima nalazi se još oko 996 dinara.

Foto: RAS Srbija

Procedura podizanja novca sa računa u "Poštanskoj štedionici" nije komplikovana, od dokumenata je potrebna samo lična karta, a novac se dobija već narednog dana. Ukoliko se neko odluči da akcijama NIS-a i “Aerodroma Beograd” trguje na berzi, proceduru takođe može pokrenuti na istom mestu.

Na računima građana oko 8.000 dinara

  • Akcije NIS-a i “Aerodroma” 4.064 dinara*
  • Dividende NIS-a, “Aerodroma” i “Telekoma” 2.150 dinara
  • Novac od Privatizacionog registra 1.700 dinara
  • Ukupno oko 7.910 dinara

 

Koliko vrede akcije

  • Pet akcija NIS-a juče su ukupno vredele 2.975 dinara
  • Jedna akcija “Aerodroma” juče je vredela 1.089 dinara

Kako prodati akcije

- Kada su u pitanju akcije koje su dobijene po osnovu Zakona o besplatnim akcijama, građani ih mogu prodati putem ispostavljanja naloga za trgovanje na šalterima Pošta u Srbiji, pri čemu Pošta ne naplaćuje proviziju za svoje usluge, što predstavlja donekle olakšanu proceduru u odnosu na davanje naloga brokeru - priča Nedeljkovićeva.

Ukoliko se pak odluče da taj posao obave preko brokera i na Beogradskoj berzi, neophodno je da kontaktiraju neko od investicionih društava ili članova Berze.

Beogradska berza
Foto: PromoBeogradska berza

- Kod davanja naloga za trgovanje brokeru građani preciziraju na koju cenu su spremni da pristanu prilikom prodaje ili kupovine hartija od vrednosti i druge detalje koji se tiču trgovine na Berzi. Broker zatim ovaj nalog unosi u elektronski sistem za trgovanje Berze i, ukoliko postoje nalozi na suprotnoj strani transakcije, on se realizuje po najboljoj ceni koju je u datom trenutku moguće postići. Po realizaciji naloga, u roku od dva radna dana prenosi se novac na račun - objašnjava Nedeljkovićeva.

Od 4,8 miliona građana koliko ih je dobilo besplatne akcije, njih 2,5 miliona je do sada i prodalo ove akcije.

Besplatne akcije

Šta smo dobili
U januaru 2010. godine 4,8 miliona građana dobilo je po pet akcija NIS-a
Građani su 2010. dobili po 1.700 dinara iz Privatizacionog registra
U februaru 2011. podeljena je po jedna akcija Aerodroma “Nikola Tesla”
U maju 2012. na račune građana prenete su akcije “Telekoma”
Šta treba da dobijemo
3.850 dinara od Akcionarskog fonda
Akcije EPS (zavisiće od cene prodaje)

 

(Blic.rs)

Scroll to top