BalkansPress

Dobro došli!

Vlasnici oružja morali bi do kraja godine da izmire porez. Poreska uprava će rešenja predati pošti 1. decembra.

Smatraće da su dostavljena 15 dana kasnije, 16. decembra. Rok za izmirenje obaveze je 15 dana od dostavljanja rešenja.

- Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja - kažu u Poreskoj upravi. - Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola iznosi 3.790, dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje - 18.870 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.960 dinara, a za poluautomatsku 5.600 dinara.

Scroll to top