Nemačka će, prema procenama eksperata da 2025. imati potrebu za 150.000 novih medicinskih sestara i tehničara.

Read more...

Ruski ministar za ekonomski razvoj Maksim Oreškin najavio potpisivanje sporazuma sa Srbijom koji će nam omogućiti bescarinski izvoz mesa, mleka, voća, sira, cigareta, alkohola na tržište od čak 180 miliona kupaca.

Read more...

Da Srbija već godinama plaća spoljni dug Kosova i Metohije i nije neka nepoznanica. Ono što, međutim, mnogi ne znaju jeste da će obaveze po tom osnovu na račun Srbije stizati sve do 2041. godine, odnosno još naredne 22 godine. Do sada smo na ime spoljnog duga Kosova već isplatili 750,21 miliona evra, na naplatu nam stiže preostalih 198,43 miliona evra.

Read more...

Sezonci kojima je namera da na brzinu zarade odlaskom u inostranstvo, sada imaju idealnu priliku - u Nemačkoj je aktuelno branje špargle koje može da donese dnevnicu od 150 evra, odnosno oko 18.600 dinara. Za posao mogu konkurisati i svi zainteresovani sa našeg područja.

Read more...

U toku samo dve nedelje, skoro 1.400 ljudi iz Srbije javilo se na oglas američke firme koja je ponudila posao Vajber dadilje, čija satnica iznosi 600 dinara.

Read more...

BEOGRAD - Koliko ljudi svakodnevno napušta zemlju, nema preciznih podataka jer neki odlaze kao turisti, ostaju po nekoliko meseci ili rade neprijavljeni.

Read more...

Srbija će do kraja godine morati da plati čak 230 miliona evra za kredite uzete u vreme bivše SFRJ. Vraćaćemo dugove Pariskom klubu, Svetskoj banci, ali i Kuvajtu i Kini.

Read more...
Scroll to top