BalkansPress

Dobro došli!

U Srbiji je trenutno najezda stršljena čiji ubodi mogu biti kobni, ali malo ko zna da ako se ovaj insekt ubije, bilo to čak i u samoodbrani, preti kazna od 500.000 do dva miliona dinara!

Stršljen je, naime, u Srbiji zaštićena vrsta koja se ne sme ubijati.

Pored toga, ovaj najveći neprijatelj pčela koji je bitan zbog održavanja ekološke ravnoteže, nalazi se i na crvenoj listi ugroženih vrsta.

Direktorka Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju dr Dragana Despot objašnjava da je zaštita stršljena, kao i drugih životinja, regulisana Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

"Kazne, ukoliko vas neko vidi i prijavi da ste ubili stršljena ili neku drugu zaštićenu vrstu, regulisane su Zakonom o zaštiti prirode", kaže dr Despot.

 

Član 74 tog dokumenta, koji propisuje mere zaštite strogo zaštićenih divljih vrsta, u stavu 3 doslovce kaže da je zabranjeno:

"Hvatati, držati i ubijati, strogo zaštićene vrste životinja u svim fazama biološkog ciklusa, oštećivati ili uništavati njihove razvojne oblike, jaja, gnezda i legla, kao i područja njihovog razmnožavanja, odmaranja i ugrožavati ili uništavati njihova staništa…"

Ukoliko neko postupi suprotno ovim odredbama, odnosno preduzme radnje kojima se mogu ugroziti strogo zaštićene vrste biljaka, životinja, gljiva i njihovih staništa, biće po članu 126 Zakona o zaštiti prirode kažnjen sa 500.000 do dva miliona dinara. 

Oni koji nemaju novca da plate kaznu, razume se, završiće u zatvoru.

Stršljeni su, trenutno, veoma aktivni jer traže mesta za gnezda u koja tokom leta spremaju hranu za zimu, a u tome ih ometa prisustvo ljudi, koji su u blizini voćki koliko i oni.

To ih iritira pa postaju agresivni, zbog čega napadaju ljude.

Scroll to top