Rok za podnošenje prijava teče, kao i prethodne godine, od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu

Vlada Srbije dodeljuje bespovratna sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu. U Ministarstvu za brigu o selu, oni će po ovom programu raspisati javni poziv za građane u prvom kvartalu 2022. godine.

Za projekat će biti izdvojeno 500 miliona dinara, a ove godine će biti dodeljeno oko 500 kuća.

– Rok za podnošenje prijava teče, kao i prethodne godine, od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu – navode u ovoj instituciji.

 

Kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava

Postoje i određeni uslovi koji će morati da budu ispunjeni da biste konkurisali za kuću na selu. Kuće su prevashodno namenjene samohranim roditeljima, supružnicima i vanbračnim partnerima, mladim poljoprivrednicima/cama do 45 godina života. Uslov za učešće na javnom konkursu je da su podnosioci zahteva punoletni, da nemaju nekretninu na svoje ime ili da je nisu otuđili u prethodnih pet godina, da nisu u srodstvu sa prodavcem…). Takođe, seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, mora ispunjavati određene uslove, a to je da bude uslovna za život, da njena ukupna vrednost ne prelazi 1.200.000 dinara, da se nalazi van gradskih i prigradskih naselja, da su rešeni imovinsko-pravni odnosi i slično.

– Svi uslovi za konkurisanje i kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom biće detaljno naznačeni u Javnom konkursu koji će biti objavljen na sajtu Ministarstva za brigu o selu i u javnim glasilima sa nacionalnom pokrivenošću – kažu nadležni.

 

Kako da dobijete kuću od države

– Podnosilac prijave samostalno pronalazi seosku kuću sa okućnicom koja je na prodaju;

– Nakon kontaktiranja prodavca, podnosilac prijave popunjava “Obrazac prijave” i obraća se jedinici lokalne samouprave (JLS) na čijoj teritoriji se nalazi objekat;

– Jedinica lokalne samouprave šalje u terensku kontrolu svoje stručno lice, ovlašćeno da izvrši procenu tržišne vrednosti izabrane kuće sa okućnicom;

– Terenskoj kontroli ovlašćenog lica JLS prisustvuju kupac (podnosilac prijave) i potencijalni prodavac, koji treba da se saglasi sa procenom vrednosti i to navede u izjavi koja je sastavni deo obavezne dokumentacije propisane ovim programom i koju šalje podnosilac prijave prilikom konkurisanja;

– Ispunjenost uslova utvrđuje ovlašćeno stručno lice u obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentracije i sadrži izjavu koju potpisuje gradonačelnik ili predsednik opštine;

– Podnosilac prijave šalje “Obrazac prijave” sa ostalom prikupljenom dokumentacijom na adresu Ministarstva za brigu o selu.

Scroll to top