BEOGRAD - Građani bi tokom 2020. godine mogli konačno da dobiju i akcije Elektroprivrede Srbije.

Dugo se očekuje i najavljuje, a Vlada Srbije je u poslednjem pismu o namerama upućenom Međunarodnom monetarnom fondu i obećala da će tokom ove godine promeniti pravni status ovog javnog preduzeća. Prelazak u akcionarsko društvo, između ostalog, znači i da će biti raspodeljeno 15 odsto akcija građanima koji imaju pravo na njih bez naknade, pišu Novosti.

 

PROČITAJTE: Narod se rodi! Zašto Srbi u Crnoj Gori imaju do sada neviđene proteste u svetu

Prvi korak na ovom putu biće raspisivanje tendera za procenu imovine. U međuvremenu sprovodi se akcioni plan reforme korporativnog upravljanja, uz podršku konsultanata iz Evropske banke za obnovu i razvoj.

- U 2020. godini promenićemo pravni status EPS-a u akcionarsko društvo, u skladu sa tekućim procesom restrukturiranja preduzeća i finansijskom konsolidacijom sa ciljem da se poboljša održivost kompanije i obezbedi njeno profesionalno upravljanje - stoji u pismu o namerama.

Kako navode "usvojili smo brojne vladine odluke o uspostavljanju prava svojine na celokupnoj imovini i imovini EPS. Raspisaćemo tender za procenu imovine i imovine kompanije".

Scroll to top