Visoke novčane kazne i zatvor do tri godine za sve koji gaze mrave, muče žabe, maltretiraju zrikavce, uznemiravaju vrapce...

Ko zgazi mrava, platiće 40.000 dinara, a ako nema da plati, ležaće u zatvoru 40 dana. Ako ubijete ili ugrozite neku od životinja koje pripadaju grupi strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, preti vam novčana kazna od 1.200 dinara ako ste ubili puža ili čak milion dinara ako ste bili hrabriša, pa ste „ucmekali“ mrkog medveda.

Osim novčanih kazni, za neka teška ubistva predviđene su i zatvorske kazne. 
Ubistvo jedne bubamare, na primer, koštaće vas 15.000 dinara, a ako vam terasu opsedaju i golubovi i jednog ste umlatili, to je dodatnih 50.000 dinara. Ne daj bože da ubijete mrkog medveda - bićete u dubiozi jer ćete morati da platite milion dinara!

 

Podugačak je, naime, spisak divljih životinja kojima ni dlaka sa glave ne sme da fali, jer ćete u suprotnom završiti na sudu. Ne smete mrko da pogledate vukove, žabe, orlove, čaplje, rode, pijavice, puževe, zmije, medvede i druge zaštićene vrste! Pravilnik zabranjuje i povređivanje, rasterivanje, proganjanje, hvatanje i uznemiravanje životinja tokom razmnožavanja i podizanja mladih, ali i uništavanje njihovih jaja, larvi i mladunčadi.

Član 269 vas vodi u zatvor! - U Krivičnom zakoniku Srbije, u članu 268, stoji da „ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ako je došlo do ubijanja, mučenja ili povređivanja većeg broja životinja ili je delo učinjeno u odnosu na životinju koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine“.

Koliko je čitava stvar ozbiljna, opisuju u Ministarstvu za zaštitu životne sredine i kažu da je postupak otkrivanja ko je ubio životinju složen i zahteva njihovu saradnju sa tužilaštvom i policijom.

- Po dobijanju informacije o ubijenoj životinji, posebno kada je reč o većem broju jedinki, naša inspekcija obaveštava tužilaštvo i policiju i zajedno sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije izlazi na teren. Tamo se zapisnički utvrđuje o kojoj se zaštićenoj vrsti životinje radi, istragu o tome ko je počinilac vode policija i tužilaštvo, a republička inspekcija za zaštitu životne sredine postupa dalje sa ubijenim jedinkama kako bi se utvrdio uzrok njihovog uginuća - navode nadležni i dodaju da se protiv počinioca krivičnog dela podnosi krivična prijava, a predviđene kazne su, osim novčanih, koje propisuje pravilnik, i zatvorske, i to u trajanju do tri godine.

Mrav Insekt

*Mrav, Foto: Shutterstock

Branislav Jakovljević, menadžer Javnog akvarijuma i tropikarijuma Beograd, kaže da su ljudi navikli da automobilima gaze zmije, ježeve, kornjače i druge životinje i da to definitivno mora da se promeni.

- Srbija još nije mesto gde se takve stvari sankcionišu, iako postoje pravilnici i zakoni. Ni prvobitna ljudska zajednica nije se ponašala tako prema životinjama kako se mi to danas ponašamo. Trebalo bi da ljudi shvate da životinje nisu tu zato što to žele, već zato što je to i njihov životni prostor. Pravilnik postoji da bi se ljudi dozvali pameti, da ne rade to što rade. Već od malih nogu trebalo bi decu učiti kako da se ponašaju prema životinjama. Dakle, u našim glavama je problem i mi već radimo na tome da se to reši - navodi on.

 

Kazne u dinarima

1.000.000 - mrki medved

500.000 - beloglavi sup

400.000 - suri orao

300.000 - vuk i ris

200.000 - bela roda

100.000 - krtica, labud, guska, šarka

50.000 - golub

40.000 - kukavica, riđi šumski mrav

28.000 - jež

25.000 - vrabac, vrana

15.900 - šumska kornjača

10.000 - poljski miš, barska kornjača

9.000 - skakavac

8.200 - zrikavac

1.200 - zelena žaba, baštenski puž

Scroll to top